Privatumo politika

Žaidimų serverių projektas Felicera (toliau – „Projektas“) gerbia ir saugo vartotojų bei lankytojų (toliau – „Vartotojas“, „Vartotojai“) privatumą todėl užtikriname, kad Jūsų duomenys tvarkomi sąžiningai ir teisėtai. Projektas neteikia Vartotojų duomenų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, numatytus įstatymuose.

Kas renka Jūsų duomenis

Vartotojų duomenis renka Projektas jungiantis, registruojantis, naudojantis Projekto serveriais, lankantis ir naudojantis Projekto svetainėmis https://www.felicera.lt/, https://www.halfplay.lt/ ir jose esančiomis sistemomis.

Renkami duomenys

Projektas renka ir tvarko Vartotojų:

 • Vardą arba slapyvardį;
 • Slaptažodį;
 • IP adresą.

Papildomi duomenys gali būti renkami, jeigu Vartotojas sutinka juos pateikti, pavyzdžiui, užpildant laukelius esančius formose.

Dalis arba visi nurodyti duomenys renkami:

 • Jungiantis prie Projekto serverių;
 • Registruojantis Projekto serveriuose;
 • Naudojantis (žaidžiant) Projekto serveriais;
 • Lankantis Projekto svetainėse;
 • Naudojantis Projekto svetainėmis ir jose esančiomis sistemomis;
 • Pildant formų laukelius Projekto serveriuose ir/arba Projekto svetainėse.

Duomenys saugomi tol, kol Vartotojas jungiasi, registruojasi ir naudojasi Projekto serveriais ir/arba Projekto svetainėmis ir jose esančiomis sistemomis bei 180 dienų po paskutinio Vartotojo veiksmo Projekto serveriuose ir/arba Projekto svetainėse ir jose esančiose sistemose.

Duomenų tvarkymo tikslai

Projektas tvarko Vartotojų duomenis šiais tikslais:

 • Vardas arba slapyvardis, slaptažodis:
  • Vartotojo registracijai Projekto serveriuose ir/arba Projekto svetainėse, kad Vartotojas taptų registruotu nariu, gautų jam skirtą paskyrą ir galėtų naudotis Projekto serveriais ir/arba Projekto svetainių sistemomims, skirtomis registruotiems nariams;
  • Vartotojo autentifikacijai prisijungiant prie Projekto serverių ir/arba Projekto svetainių sistemų, skirtų registruotiems nariams;
  • Vartotojo autentifikacijai naudojantis Projekto serveriais ir/arba Projekto svetainėmis ir/arba jose esančiomis sistemomis.
 • IP adresas:
  • Vartotojo IP adresas įrašomas į Projekto sistemų žurnalus atlikus tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, prisijungus prie Projekto serverio;
  • Keleto Vartotojo paskyrų susiejimui;
  • Vartotojo duomenų, saugomų Projekto serveriuose ir/arba Projekto svetainėse ir jose esančiose sistemose, susiejimui su Vartotojo paskyra;
  • Vartotojo autentifikacijai prisijungiant prie Projekto aukštesnio saugumo reikalaujančių sistemų;
  • Vartotojo autentifikacijai siekiant atstatyti ir/arba pakeisti Vartotojo duomenis, pavyzdžiui, naujo slaptažodžio nustatymui pamiršus senąjį.

Vartotojo IP adresas niekada nėra matomas viešai.

Duomenų saugumas

Projektas užtikrina, kad Vartotojų duomenys tvarkomi sąžiningai ir teisėtai, renkami teisėtais, aiškiai apibrėžtais tikslais. Projektas nerenka perteklinių duomenų, tai yra tokių duomenų, kurie nėra naudojami nurodytiems tikslams ir siekiant sklandaus Vartotojo naudojimosi Projekto serveriais ir/arba Projekto svetainėmis. Duomenų saugumui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo ir tvarkymo be leidimo. Jokia programinė įranga ir/arba sistema negali garantuoti visiško duomenų saugumo todėl Projektas negali visiškai užtikrinti Vartotojų duomenų, surinktų naudojantis Projekto serveriais ir/arba Projekto svetainėmis, saugumo. Siekiant padidinti asmeninių Vartotojo duomenų saugumą, raginame Vartotojus registruojantis Projekto serveriuose ir/arba Projekto svetainėse naudoti unikalų, niekur kitur nenaudojamą ir sunkiai atspėjamą slaptažodį.

Vaikų duomenų apsauga

Projekto serveriai ir/arba Projekto svetainės nėra skirtos išskirtinai vaikams todėl Projektas Vartotojų amžiaus netikrina, tokių duomenų nerenka ir nesaugo. Asmenys, jaunesni nei 13 metų amžiaus, Projektui nežinant Vartotojo amžiaus, lankantis, registruojantis ir/arba naudojantis Projekto serveriais ir/arba Projekto svetainėmis ir jose esančiomis sistemomis privalo turėti tėvų/globėjų sutikimą. Asmenys, jaunesni nei 13 metų amžiaus ir neturintys tėvų/globėjų sutikimo, privalo nesilankyti, nesiregistruoti ir nesinaudoti Projekto serveriais ir/arba Projekto svetainėmis ir jose esančiomis sistemomis bei nepateikti Projektui savo duomenų.

Vartotojo teisės

Vartotojai, pateikę prašymą Projektui el. paštu [email protected] ir patvirtinus tapatybę, turi teisę susipažinti su savo asmeniniais duomenimis, kuriuos surinko Projektas, kaip jie yra tvarkomi, gauti surinktų asmeninių Vartotojo duomenų kopiją, reikalauti ištaisyti, papildyti arba ištrinti asmeninius Vartotojo duomenis, kuriuos surinko ir tvarko Projektas. Atkreipiame dėmesį, jog pareikalavus Projekto ištrinti Vartotojo duomenis, kurie yra reikalingi vykdyti nurodytiems tikslams ir/arba suteikti sklandų Vartotojo naudojimąsi Projekto serveriais ir/arba Projekto svetainėmis ir jose esančiomis sistemomis, Vartotojas gali prarasti galimybę jungtis, registruotis ir/arba naudotis Projekto serveriais ir/arba Projekto svetainėmis ir jose esančiomis sistemomis.

Sutikimas

Vartotojai, jungdamiesi, registruodamiesi, naudodamiesi Projekto serveriais ir/ar Projekto svetainėmis ir jose esančiomis sistemomis, parodo savo sutikimą su Projekto privatumo politika. Jeigu Vartotojas nesutinka su Projekto privatumo politika, Vartotojas privalo nesijungti, nesiregistruoti ir nesinaudoti Projekto serveriais ir/arba Projekto svetainėmis ir jose esančiomis sistemomis.

Privatumo politikos pakeitimai

Projekto privatumo politika gali būti pakeista bet kuriuo metu. Privatumo politikos pakeitimus Projektas įsipareigoja paskelbti vienu iš viešai prieinamų Projekto informacijos pateikimo kanalu, pavyzdžiui, Discord serveryje (https://www.discord.io/felicera).

Slapukai

Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos pateikia svetainė, kurioje lankotės ir naršyklė juos išsaugo Jūsų kompiuteryje, kad būtų užtikrintos ir/arba teikiamos tam tikros funkcijos lankantis svetainėje.

Projekto svetainėse naudojami slapukai, kuriuos pateikia Projektas:

 • cookieconsent_status
  • Vartotojo sutikimo su slapukais statusas.

Projekto svetainėse naudojami slapukai, kuriuos pateikia Projekto svetainėse naudojama programinė įranga:

 • tawk.to (https://www.tawk.to/) tiesioginių pokalbių programinė įranga
  • TawkConnectionTime
  • __tawkuuid
  • ss
  • tawkUUID
Slapukų atsisakymas ir ištrynimas

Jūs galite valdyti slapukus, kuriuos svetainės išsaugojo Jūsų kompiuteryje. Atkreipiame dėmesį, kad atsisakius ar ištrynus tam tikrus slapukus galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis funkcijomis. Instrukcijos, kaip tvarkyti slapukus populiariausiose naršyklėse:

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-09-13

Turite projekto idėją?

Prisijunkite prie mūsų komandos ir įgyvendinkime ją kartu!

© 2022 Felicera

Visos teisės saugomos

Projektai
HalfPlay.lt